Waluta:
PLN
Regulamin sklepu

Opublikowano:

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
www.stycznik.com.pl
 
§ 1
Postanowienia ogólne

 

1. Regulamin sklepu internetowego, zwany dalej Regulaminem, określa zasady sprzedaży w Sklepie Internetowym prowadzonym pod adresem www.stycznik.com.pl.
2. Właścicielem Sklepu Internetowego, działającego pod adresem www.stycznik.com.pl, jest Elgra Sp z o.o. z siedzibą w Bytomiu, przy ul. Składowej 20, 41-902 Bytom, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000138624, NIP: 626-25-58-798, REGON: 276609796.
3. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie:
- Sprzedawca: Elgra Sp z o.o. z siedzibą w Bytomiu, przy ul. Składowej 20, 41-902 Bytom, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000138624, NIP: 626-25-58-798, REGON: 276609796,
- Kupujący - zarówno Konsument, jak i Przedsiębiorca, który składa zamówienie poprzez formularz zamówienia dostępny na stronie www.stycznik.com.pl,
- Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
- Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która kupuje towar na potrzeby prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej;
- Sklep Internetowy – serwis internetowy pod adresem www.stycznik.com.pl, za pomocą którego Kupujący może zakupić towary od Sprzedawcy,
- Formularz zamówienia – formularz, za pomocą którego Kupujący może dokonać zakupu towaru oferowanego przez Sprzedającego, w przypadku nie posiadania konta użytkownika,
- Dzień roboczy- dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
4. Złożenie zamówienia u Sprzedawcy wymaga wcześniejszej akceptacji niniejszego Regulaminu oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Brak akceptacji Regulaminu lub niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia złożenie zamówienia.
6. Właścicielem i administratorem serwisu www.stycznik.com.pl jest Sprzedawca.
7. Serwis www.stycznik.com.pl działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome bądź innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce. Brak spełnienia wymagań określonych w niniejszym punkcie może powodować nieprawidłowe funkcjonowanie serwisu, za co Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.
8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za treść ani inne materiały zamieszczone przez Kupujących oraz innych użytkowników. Zakazane jest wykorzystywanie serwisu do przygotowywania treści bezprawnych, działań sprzecznych z prawem, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe.
9. Sprzedawca ma prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
10. Ceną wiążącą Kupującego jest cena podana w ofercie w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego.
 

§ 2
Przedmiot Sklepu Internetowego

 
1. Przedmiotem Sklepu Internetowego jest sprzedaż następujących Produktów:

 •     źródła światła,
 •     kable i przewody,
 •     oprawy i osprzęt oświetleniowy,
 •     koryta, kanały, listwy, rury,
 •     aparaty i elementy automatyki,
 •     osprzęt instalacyjny i siłowy,
 •     obudowy, szafy, rozdzielnice,
 •     aparaty tradycyjne i S.N.,
 •     instalacje odgromowe,
 •     elektronarzędzia.

2. Ogłoszenia, zdjęcia, reklamy, cenniki i inne informacje, zamieszczone w Sklepie Internetowym poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 Kodeksu Cywilnego).
3. Wszystkie sprzedawane w Sklepie Internetowym www.stycznik.com.pl produkty są nowe i pełnowartościowe. Pochodzą z legalnych źródeł, najczęściej od importera lub są w oficjalny sposób importowane.
 

§ 3
Składanie zamówień, zawarcie umowy


1. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem sieci Internet przez stronę internetową www.stycznik.com.pl.
2. Sklep internetowy www.stycznik.com.pl prowadzi sprzedaż na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
3. W celu złożenia zamówienia należy wypełnić formularz zamówienia lub założyć konto użytkownika.
4. Złożenie zamówienia przez stronę internetową www.stycznik.com.pl następuje poprzez wybór opcji KUPUJ, KOSZYK itp). W celu realizacji transakcji należy postępować zgodnie ze wskazówkami podawanymi na każdym etapie procedury składania zamówienia. Warunkiem niezbędnym jest podanie wymaganych danych i informacji.
5. Po złożeniu zamówienia do Kupującego zostaje przesłana e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do sklepu oraz prośba o potwierdzenie złożonego zamówienia.
6. W momencie potwierdzenia zamówienia, złożonego w sklepie internetowym. Potwierdzenie musi zostać dokonane zarówno przez Kupującego, jak i przez Sprzedawcę. Kupujący dokonuje potwierdzenia poprzez e-mail. Sprzedawca dokonuje potwierdzenia poprzez e-mail.
7. Przedmiotem umowy jest towar wymieniony w zamówieniu.
8. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

 

§ 4
Płatność


1. Za zamówione towary Kupujący może zapłacić wybierając jedną z poniższych form płatności:

 •     „za pobraniem” - płatność gotówką przy odbiorze Produktów od kuriera,

 •      poprzez serwis przelewy24.pl,

 •      przelewem bankowym na konto Sprzedawcy (przedpłata):

                                    ING Bank Śląski S.A. Oddział w Bytomiu
                                       87 1050 1230 1000 0023 6941 6744

 
2. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
3. Do ceny zakupionych produktów doliczone zostają koszty wysyłki towarów, w zależności od wybranej przez Kupującego opcji dostawy.

 

§ 5
Realizacja zamówień i wysyłka Produktów


1. Realizacja zamówienia następuje po potwierdzeniu zamówienia przez Kupującego i przez Sprzedawcę. Po dokonaniu potwierdzenia przez obie strony, zamówienie uzyskuje status "zamówienia potwierdzonego".
2. Zamówienie, które uzyskało status zamówienia potwierdzonego w dni powszednie po godzinie 12 oraz w soboty, niedziele i święta będą odbierane najwcześniej następnego dnia roboczego.
3. Czas realizacji zamówienia wynosi odpowiednio:
    w przypadku płatności „za pobraniem”:
          - 2 do 3 dni roboczych od dnia otrzymania potwierdzenia złożenia zamówienia - jeżeli wszystkie zamówione towary są dostępne na magazynie centralnym,
          - maksymalnie do 7 dni roboczych - jeżeli nie wszystkie zamówione towary są dostępne na magazynie centralnym Sprzedawcy,
    w przypadku płatności przelewem (przedpłata):
          - 2 do 3 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpływu należnej kwoty na rachunek bankowy Sprzedawcy - jeżeli wszystkie zamówione towary są dostępne na magazynie centralnym,
          - maksymalnie do 7 dni roboczych- jeżeli nie wszystkie zamówione towary są dostępne na magazynie centralnym.
4. Produkt jest dostępny w magazynie tylko wtedy, gdy fakt dostępności wynika z informacji, umieszczonej na stronie Sklepu Internetowego.
5. Termin realizacji zamówienia należy liczyć od:
         - dnia potwierdzenia przez Kupującego złożenia zamówienia - w przypadku jego złożenia do godziny 15.00 i wyboru formy płatności „za pobraniem”,
         - dnia następującego po dniu, w którym Kupujący potwierdził złożenie zamówienia - w przypadku jego złożenia po godz. 15.00 i wyboru formy płatności „za pobraniem”,
         - dnia zaksięgowaniu wpływu należności na rachunku bankowym Sprzedawcy – w przypadku wyboru formy płatności przelewem bankowym (przedpłata).
7. Po skompletowaniu zamówienia towar zostaje wysłany do Kupującego.
8. Zakupione Produkty Sprzedawca dostarcza za pośrednictwem firmy kurierskiej, w zależności od formy dostawy wybranej przez Kupującego. Zamówiony towar wysyłany jest na adres na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
9. Wysyłka jest nadawana zawsze paczką, z uwagi na właściwości Produktów. Koszt przesyłki jest następujący:
 

Przedział wagowy paczki

 0-10 kg

10 - 20 kg

 20 - 30 kg

 30 - 50 kg

Wysyłka kurierem  z przedpłatą na konto

 19 zł

20, 60 zł

 21,60 zł

 28, 60 zł

Wysyłka kurierem  za pobraniem

 19 zł
+0,29% wartości zamówienia

 20,60 zł
+0,29% wartości zamówienia

 21,60 zł
+0,29% wartości zamówienia

 28,60 zł
+0,29% wartości zamówienia


10. Możliwy jest odbiór osobisty po wcześniejszym uzgodnieniu ze Sprzedawcą, pod adresem wskazanym w § 1 ust. 2.
11. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon lub - na życzenie Kupującego - faktura VAT.
12. O wysyłce towaru Kupujący zostaje poinformowany poprzez wiadomość e-mail.
13. Na czas realizacji przesyłki składa się czas skompletowania zamówienia oraz przewidywany czas dostawy towarów, łączenie nie dłużej niż 30 dni od dnia zawarcia umowy.
14. Towary nie są wysyłane w soboty, niedziele oraz święta.
15. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Kupujący jest o tym niezwłocznie informowany poprzez wysłanie powiadomienia na wskazany w zamówieniu adres poczty elektronicznej. W tym przypadku Kupujący decyduje czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo, czy w całości anulowane. Brak informacji zwrotnej od Kupującego w terminie 7 dni jest równoznaczny z anulowaniem zamówienia w całości.

 

§ 6
Sprzedaż promocyjna

 

1. Sprzedawca zastrzega możliwość sprzedaży towarów po cenach promocyjnych.
2. Produkty promocyjne, wyprzedażowe bądź Produkty, które nie należą do stałej oferty Sklepu Internetowego, są dostępne w ilości ograniczonej. Sprzedawca zastrzega, iż realizacja zamówień produktów promocyjnych następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych promocją lub wyprzedażą.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów objętych promocją lub wyprzedażą, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
 

§ 7
Reklamacje


1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia produktów bez wad. Sprzedawca nie odpowiada za wady fizyczne produktów powstałe w wyniku używania przez Kupującego w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem lub z zasadami użycia Produktu, w tym zamieszczonymi przy opisie Produktu i dostarczonymi wraz z Produktem.
2. Produkty zakupione w sklepie www.stycznik.com.pl posiadają gwarancję, jeżeli została ona udzielona przez producenta lub inny podmiot. Gwarancja ważna jest wraz z dowodem zakupu (paragon, faktura) oraz oryginalną kartą gwarancyjną producenta, jeżeli jest ona wymagana i którą należy okazać w razie ujawnienia się wady towaru.
3. Gwarancja i sposób jej realizacji jest zależny od warunków ustalonych przez konkretnego producenta. Precyzyjne warunki gwarancji określone są w karcie gwarancyjnej lub instrukcji danego Produktu.
4. W przypadku wystąpienia wady Produktu, na żądanie Kupującego wszczyna się postępowanie reklamacyjne.
5. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące informacje:
      - nazwę i typ reklamowanego towaru,
      - numer faktury lub paragonu, dokumentującego sprzedaż tego towaru,
      - wskazanie z jakiego uprawnienia Kupujący korzysta (tj. z gwarancji, z rękojmi)
      - cenę oraz sposób, w jaki została uiszczona,
      - dane Kupującego,
      - opis wad, uszkodzeń lub niezgodności towaru z umową,
      - wskazanie żądania kupującego co do sposobu naprawienia wady.
6. W przypadku braków w zgłoszeniu reklamacyjnym, uniemożliwiającym nadanie biegu procedurze reklamacyjnej Sprzedawca poinformuje o tym kupującego.
7. Jeżeli Produkt ma wady, korzystającemu z rękojmi przysługują uprawnienia wskazane w przepisach Kodeksu cywilnego.
8. Jeżeli dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dokonanie oględzin reklamowanej rzeczy, Kupujący dostarczy Sprzedawcy rzecz na jego żądanie.
9. Sprzedawca ma obowiązek przyjąć i rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni od jej zgłoszenia lub od doręczenia mu towaru, jeśli żądanie takie zostało zgłoszone przez Sprzedawcę. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca powiadomi Kupującego pisemnie.
10. W przypadku uwzględnienia reklamacji. Sprzedawca zwraca również poniesione przez Kupującego koszty, w tym koszty związane z odesłaniem towaru.
11. Jeżeli Sprzedawca nie uzna reklamacji, Kupujący może dochodzić swoich roszczeń przed sądem powszechnym.

 

§ 8
Prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy


 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę może od niej odstąpić bez podania przyczyny w terminie 14 dni, liczonych od doręczenia towaru kupującemu, który jest konsumentem lub doręczenia towaru osobie, przez niego wskazanej.
2. Jeżeli rzeczy dostarczane są partiami, termin 14 dni liczony jest od dnia doręczenia ostatniej rzeczy, jej części lub partii towaru.
3. Jeżeli rzeczy dostarczane są regularnie, termin 14 dni liczony jest od dnia doręczenia pierwszej z rzeczy.
4. W przypadkach innych, aniżeli opisane w ust. 1, 2 i 3 powyżej, termin 14 dni jest liczony od dnia zawarcia umowy.
5. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Zaleca się wysłanie oświadczenia listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Wzór oświadczenia o odstąpieniu stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
6. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
7. Zwracany towar należy odesłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą lub rachunkiem. Sprzedawcę nie obciążają koszty przesyłki związane ze zwrotem towaru przez Konsumenta.
8. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument. Sprzedawca może dokonać płatności w inny sposób, jeżeli konsument wyrazi na to zgodę.
10. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponuje, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
11. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
12. Prawo odstąpienia, o którym mowa w § 8 nie przysługuje Przedsiębiorcom, za wyjątkiem osób fizycznych, będących przedsiębiorcami, którzy dokonali zakupu bez związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

 

§ 9
Postanowienia końcowe

 


1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do czasowego lub całkowitego wyłączenia strony Sklepu Internetowego w celu ulepszenia, konserwacji, przeglądu, dodania usług itp., za 1 dniowym uprzedzeniem Kupujących.
2. Zabronione jest kopiowanie oraz jakiekolwiek inne wykorzystywanie informacji, danych i innych treści udostępnionych na stronie Sklepu Internetowego, z wyjątkiem dozwolonego użytku wynikającego z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
3. Sprzedawca zastrzega sobie również prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna po upływie 14 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu Internetowego zmienionego Regulaminu. Zamówienia złożone przez Kupującego przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksy cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów.

 

INFORMACJE, DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY


Kupujący ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia doręczenia produktu. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy złożyć sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze wyraźnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
Kupujący może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy najpóźniej w ostatnim dniu terminu wysłać informację, dotyczącą wykonania prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
Skutki odstąpienia od umowy.
W przypadku odstąpienia od umowy, strony zwracają sobie nawzajem świadczenia:
- Kupujący zwraca produkt w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu,
- Sprzedający zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, według stawek właściwych dla najtańszego, zwykłego sposobu dostarczenia rzeczy, niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia uzyskania przez sprzedającego informacji o odstąpieniu.

Zwrot jest dokonywany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba strony umówioną się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kupujący nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

W przypadku odstąpienia od umowy, oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz towar należy odesłać na adres: Elgra Sp. z o.o., ul. Składowa 20, 41-902 Bytom

 

 

Załącznik nr 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku odstąpienia od umowy)

Do:

Elgra Sp z o.o.
ul. Składowa 20
41-902 Bytom
e-mail: esklep@elgra.com.pl

 

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o odstąpieniu od umowy sprzedaży/dostawy następujących Produktów:

_______________________________________________________________________

– Data zawarcia umowy: _______________/odbioru produktu: ____________________

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów): _________________________________________

– Adres konsumenta(-ów): _________________________________________________

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data __________________________
 

 

 

 

 

 

 

Nasz portal wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Przeglądarka internetowa umożliwia Ci zmianę ustawień dotyczących cookies.